Herstelonderzoeken
Rijbewijs

CORONA UPDATE 30 november 2020 - Het Ministerieel Besluit van 28 november bepaalt dat de herstelinstituten vanaf dinsdag 1 december hun activiteiten morgen heropstarten.

De klantendienst zal alle chauffeurs die reeds een afspraak hadden telefonisch contacteren voor het verplaatsen van hun afspraak. De klantendienst is bereikbaar van 9u tot 12u en van 13.30u tot 17u. Gezien de verwachte drukte, vragen we om begrip als uw telefoonoproep niet onmiddellijk kan beantwoord worden.

Corona-update - 16/11/2020 - Het Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat de instellingen die het psychologisch en medisch onderzoek organiseren moeten sluiten.

Zolang IPMT en de herstelinstituten in het Ministerieel Besluit van 1/11/2020 in de lijst van niet essentiële bedrijven is opgenomen kunnen er geen herstelonderzoeken worden georganiseerd. Alleen bij publicatie van een correctie in het Belgisch Staatsblad kan IPMT heropenen. Wij houden u op de hoogte via deze weg.

Corona-update - 16/09/2020Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er Europese maatregelen genomen voor het rijbewijs. De verordening 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 bepaalt dat een rijbewijs waarvan de geldigheid verstrijkt NA 31 januari en VOOR 1 september 2020 automatisch wordt verlengd met 7 maanden vanaf de einddatum. Er moet geen nieuw rijbewijs aangevraagd worden. De politie wordt geacht op de hoogte te zijn van deze maatregel.

IPMT zorgt zonder wachttijden voor uw herstelonderzoek

Welkom op de website van IPMT. Het is ons doel om op een kwaliteitsvolle en snelle manier de herstelonderzoeken, opgelegd door de rechterlijke macht aan vervallen verklaarde chauffeurs, uit te voeren.

Procedure

Een chauffeur die veroordeeld is tot een boete en een rijverbod, zal veelal zijn rijbewijs op het einde van het verval slechts terug krijgen nadat hij geslaagd is in het psychologisch en/of medisch onderzoek. Lees hier uit welke stappen deze onderzoeken bestaan.

Prijs

De maximumprijs van een herstelonderzoek is vastgelegd door de bevoegde minister en wordt jaarlijks geïndexeerd. De rechter kan eventueel beslissen om de prijs van het herstelonderzoek in mindering te brengen van de boete.

Resultaten

Er wordt één gezamenlijke beslissing genomen door arts én psycholoog. Lees hier meer over de 3 mogelijke resultaten.

Kantoren

Zoek uw dichtstbijzijnde kantoor voor een herstelonderzoek.

Contacteer ons vrijblij​vend