Onze

Procedure

Wat is een herstelonderzoek?

Een herstelonderzoek is altijd gekoppeld aan een rechterlijke uitspraak, meestal van de politierechter of een correctionele rechtbank. Een chauffeur die veroordeeld is tot een boete en een rijverbod, zal in de meeste gevallen zijn rijbewijs op het einde van het verval slechts opnieuw kunnen verkrijgen nadat hij slaagt in het herstelonderzoek.

Dit onderzoek maakt onlosmakelijk deel uit van de rechterlijke uitspraak maar is geen bijkomende strafmaatregel. Het doel is de rijgeschiktheid van de veroordeelde chauffeur te testen met het oog op een adequaat rijgedrag in de toekomst. Het herstelonderzoek bestaat uit een psychologisch en/of medisch onderzoek.

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek bestaat uit 2 delen:

 

1. testen op de PC

 

De testen die IPMT gebruikt, hebben een internationale reputatie op het vlak van testen voor gebruikers van wegverkeer. Deze testen zijn op een zeer realistische wijze opgebouwd en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Er is geen enkele PC ervaring vereist. IPMT heeft 4 testen geselecteerd waarvan de gemeten risicofactoren en vaardigheden overeenstemmen met de wettelijke vereisten.

 

2. Een gesprek met de psycholoog

 

De kern van het psychologisch onderzoek bestaat evenwel uit een diepgaand gesprek met de psycholoog. Het volledige psychologisch onderzoek (PC testen + interview) duurt twee tot drie uur. Alle psychologische testen worden uitgevoerd door erkende psychologen.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door erkende artsen. De wetgever bepaalt welke aspecten deel uitmaken van  het medisch  onderzoek. De arts stelt de chauffeur een aantal vragen en voert een klinisch onderzoek uit. De arts kan bijkomende onderzoeken opleggen (bijv. bloedanalyse en/of urinetest). Het medisch onderzoek duurt ongeveer een 15 minuten.

 

Er zijn 2 manieren om een dossier te openen voor uw herstelonderzoek

  • Na uw veroordeling krijgt u van het parket een keuzelijst met alle  erkende instellingen. U moet aanduiden bij welke instelling (bijvoorbeeld IPMT) u uw herstelonderzoek wenst te doen, deze lijst dagtekenen en binnen de maand opsturen naar de verzender. Het parket stuurt vervolgens de aanvraag van uw herstelonderzoek door naar de gekozen instelling.
  • Indien u niet binnen de maand reageert, zal het parket zelf een instelling aanduiden waar u het herstelonderzoek moet laten uitvoeren en moet u zelf contact opnemen met de door het parket gekozen instelling.

 

Werkwijze IPMT

De dag van uw inschrijving, verstuurt de klantendienst van IPMT u een brief met een uitnodiging tot betaling van het herstelonderzoek.

  • Na ontvangst van uw betaling, wordt  u telefonisch gecontacteerd voor het vastleggen van een afspraak voor uw medisch en/of psychologisch onderzoek in het door u gewenst kantoor. Indien IPMT geen telefoongegevens heeft, wordt de chauffeur schriftelijk gevraagd contact op te nemen voor het vastleggen van de afspraak. Er zijn geen wachttijden en elke chauffeur krijgt een afspraak  binnen de door de wet vastgelegde termijn van twee weken. Uw afspraak wordt schriftelijk bevestigd.
  • Na beide onderzoeken, gaan dokter en psycholoog in overleg en komen ze tot een gezamenlijk advies. Het origineel van de beslissingsdocumenten wordt binnen 10 werkdagen na de onderzoeken (of nadat de resultaten van het bijkomend onderzoek zijn binnengekomen) naar de chauffeur gestuurd, een kopie van de beslissingsdocumenten wordt gestuurd naar parket en griffie.