ONZE RESULTATEN

Resultaat van een herstelonderzoek

Indien er zowel een medisch als een psychologisch onderzoek is, overleggen de psycholoog en de arts.. Ze maken elk een beslissingsdocument op. De originelen zijn voor de chauffeur, het parket en de griffie ontvangen een kopie.

GESCHIKT

Op het einde van het verval kan de chauffeur zijn rijbewijs terughalen bij de bevoegde instantie waar hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd (parket  van de rechtbank van uitspraak of dienst rijbewijzen gemeente)

GESCHIKT onder voorwaarden

Er wordt een rijbewijs uitgereikt met beperkingen. Deze beperkingen kunnen zijn:

  1. 1. Beperking in categorie van voertuigen
    2. Medische redenen
  2. 3. Beperkingen in tijd

ONGESCHIKT

De chauffeur kan zijn rijbewijs niet terugkrijgen. In dit geval , zal hij bij IPMT een  nieuw onderzoek moeten ondergaan. Dit onderzoek kan gebeuren na 6 maanden (KB van 23/03/1998 (bijlage 6)). De chauffeur dient zelf contact op te nemen met IPMT uiterlijk 2 maanden na de beslissingsdatum.